Ds. Gert van Helden 25 jaar predikant

BUITENPOST - Ds. Gert van Helden van de Protestantse Gemeente van Buitenpost vierde zijn 25-jarig ambtsjubileum

met een feestelijke kerkdienst. De dienst werd onder meer gevolgd door een buffet waaraan vele gemeenteleden deelnamen. Van Helden begon z'n loopbaan  in 1990 in de gereformeerde kerk van Sellingen in Zuid-Oost-Groningen  waar hij, zoals hij zelf zei, de kans kreeg om als predikant te groeien. In 1999 verhuisde het gezin Van Helden naar Buitenpost.
Aan de kerkdienst waarin de jubilaris zelf voorging, werd meegewerkt door een gelegenheidskoor. Centraal in de preek stelde ds. Van Helden dat ,,God Zijn gezicht in de mensen laat zien en dat mensen niet alleen naar boven maar vooral ook om zich heen moeten kijken om de liefde van God te ontdekken." De twee collega-predikanten, ds. Roelof van Dam en ds. Jana Leenheer en de voorzitter van de kerkenraad, Klaas de Jonge, spraken voor hem een zegenbede uit. De Jonge feliciteerde namens de gemeente ds. Van Helden met z'n jubileum.
Tijdens een samenkomst in de Schakel richtte hij zich ook speciaal tot echtgenote Alice, die haar man in moeilijke tijden tot steun is geweest en de kinderen Joanke, Annemieke en David Jan. De Jonge: ,,Er zit een  duidelijke persoonlijke groei in de manier waarop je met de jouw gegeven talenten omgaat. Groei van inlevingsvermogen en van relativering, maar ook van het ontdekken van je eigen zwakke maar vooral ook sterke punten." In dit verband wees hij op de zondagse kerkdiensten en leerhuizen waarin ds. Van Helden zijn ,,ingebakken creativiteit" toont.
Enkele gemeenteleden leverden een soms hilarische bijdrage en tijdens een door alle aanwezigen gezongen lied met een op de jubilaris toegespitste tekst, werden zelfs papieren vliegtuigjes in zijn richting geschoten met een knipoog naar een van zijn hobby's: vliegtuig spotten.
Op de foto: het echtpaar Gert en Alice van Helden