Blik op Beeld Noordoost Fryslân

DOKKUM - Bibliotheken Noord Fryslân organiseert in samenwerking met het Streekarchief Noordoost Fryslân en het Fries Film Archief (FFA), 'Blik op Beeld Noordoost Fryslân', een inzameling van film- en videomateriaal. Op zaterdag 19 december 2015 vanaf 10.00 uur kunnen belangstellenden met hun filmpjes en video’s langskomen in de bibliotheek en het archief te Dokkum.

Belangstellenden zijn, ook zonder films uiteraard, van harte welkom in de bibliotheek. Medewerkers van het Streekarchief en van het FFA zijn aanwezig om de historische waarde en technische staat van het meegebrachte film- en videomateriaal te beoordelen. Alle soorten materiaal zijn welkom: 8 mm films, super 8 films, 16 mm films en diverse videosystemen. Het FFA kan adviseren over de mogelijkheden om het materiaal te digitaliseren en op dvd te laten zetten. Vanaf 14.00 uur vertoont het FFA een compilatie van films en video’s uit de gemeenten van Noordoost Fryslân, verzameld, gedigitaliseerd en bewaard  in de afgelopen tientallen jaren. Om te voorkomen dat waardevolle familiefilms of ander interessant beeldmateriaal wordt weggegooid of in dozen ligt te vergaan, is het Fries Films Archief in 2012 begonnen met het organiseren van deze Blik op Beeld-dagen. Oude beelden – vaak unieke tijdsdocumenten- worden verzameld en krijgen opnieuw een podium. Blik op Beeld werd eerder gehouden in Leeuwarden, Sneek, Bolsward, Hindeloopen, Stiens, Buitenpost, Heerenveen, Grou en Heeg. Bibliotheken Noord Fryslân en het Streekarchief Noordoost Fryslân willen graag dat film- en videomateriaal dat een relatie heeft met Noordoost Fryslân bewaard blijft voor de toekomst. Datum: 19 december 2015 Locatie: bibliotheek/archief Dokkum, Brokmui 62, 9101 EZ Dokkum Tijd: 10.00-15.00 uur Toegang: gratis