Verrassende wending tijdens informatieavond opvang vluchtelingen

KOLLUM -  Veel belangstelling voor een informatieavond over opvang vluchtelingen in Kollumerland c.a. dinsdag, die in  zalencentrum De Colle in Kollum gehouden werd. Ondernemer Gerard van Dekken uit Kollum wil dertien hectare land ter beschikking stellen aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor het tijdelijk huisvesten van vluchtelingen. Op zeven hectare hiervan is de infrastructuur van het voormalige asielzoekerscentrum De Poelpleats te Kollum deels nog aanwezig.

,,De flechtlingen sitte dêrre dan moai yn it bosk”, aldus de eigenaar van camping De Poelpleats. Onder nader te bepalen voorwaarden is hij bereid om met het COA te onderhandelen over de mogelijkheden. ,,Se kinne der ien of twa jier sitten bliuwe. It COA moat mar oanjaan of der chalets komme moatte of wat oars.” De campingboerderij, een wasserette en twee recreatiewoningen kunnen naar zijn zeggen bij het plan worden betrokken. ,,It plak hat him al bewezen foar in AZC.” Contact met de buurtgenoten over de planvorming is er volgens hem al geweest. “It is in iepen en earlik ferhaal, mar fansels wol fanút in fisy as ûndernimmer”, aldus de Kollumer in een toelichting. Tijdens een voortijdige informatieavond over de eventuele opvang van vluchtelingen in Kollumerland c.a. bracht hij dinsdagavond in De Colle zijn plan naar voren. In zijn openingswoord sprak burgemeester Bearn Bilker alleen over de mogelijke opvang in Kollumeroord. ,,Er zijn twee particulieren die zich bij de gemeente hebben gemeld, maar een daarvan heeft geen vast gebouw waarin ze kunnen verblijven”. Volgens Bilker is het Poelpleatsplan niet door het COA teruggekoppeld naar de gemeente, maar Van Dekken stelde dat het wel aan het COA is aangeboden. ,,Der is romte foar fjouwerhûndert en oars kinne wy ek foar hûndert oant twahûndert gean”. Het plots inbrengen van het tweede alternatief bracht gespreksleider Henk Feitsma niet van zijn stuk. ,,De diskusje wurdt hjirtroch net yngewikkelder, mar wol mearfâldiger.” Over de tijdelijke huisvesting in Kollumeroord was het leeuwendeel van de ruim honderd aanwezigen positief gestemd. Slechts een tweetal noemde de noodopvang voor enkele maanden zorgwekkend, omdat het onder meer inhoudt dat schoolgaande kinderen er geen band kunnen opbouwen. Als derde alternatief werd containerbouw aan de Willem Loréweg ingebracht. Dit terrein is evenwel niet aan de gemeente aangeboden. In Kollumeroord kunnen maximaal 125 vluchtelingen worden ondergebracht. De gemeente wil niet weer crisisopvang voor tweemaal drie dagen, omdat dit voor iedereen tot onrust leidt. Kollumerland c.a. gaat in principe voor noodopvang. Daarbij speelt een rol dat de buurgemeenten als Dongeradeel, De Marne en op geringe afstand ook Tytsjerksteradiel al een asielzoekerscentrum hebben ingericht of daarmee bezig zijn. FOTO SAKE BEERSTRA