Marrum weer trots op basisschool

MARRUM -  Verschillende groepen moesten voor de lessen uitwijken naar het naastgelegen dorpshuis, de elektriciteit in school was niet veilig, de energiekosten waren torenhoog uit door het enkele glas, de ventilatie deugde niet, fatsoenlijk internetten was nauwelijks mogelijk, de vloerbedekking was smerig, de schoolleiding had geen eigen werkplek en het dak lekte. Directeur Jaap Wieb Eelkema herinnerde vrijdag bij het afronden van de renovatie van Christelijke basisschool Aasterage in Marrum nog één keer aan de punten waarom de school toch echt moest worden opgeknapt.

Heel even werden ook de ambitieuze plannen nog aangehaald, die in 2011 gemaakt werden voor een nieuw multifunctioneel centrum in combinatie met sportvoorzieningen en een nieuwe school. Een paar jaar werd er nauwelijks onderhoud gepleegd aan het schoolgebouw uit 1977, omdat Marrum bang was dat het toch weggegooid geld was. Omdat er uiteindelijk voor nieuwbouw onvoldoende draagvlak was en noodzakelijk onderhoud al veel te lang was uitgesteld, werd vorige zomer de knoop doorgehakt: de school zou worden gerenoveerd.
Er kwam onder andere een nieuw, volledig geïsoleerd dak, nieuwe kozijnen met dubbel glas, een nieuwe zijgevel, een uitbreiding van de personeelskamer, een nieuwe ruimte voor de directeur en de intern begeleider, een mooi lokaal voor de bibliotheek en elektrische zonwering, een nieuwe vloer en het elektrisch en de internetbekabeling werd opnieuw aangelegd. Ouders hielpen mee waar ze konden, terwijl tijdens de verbouw het lesgeven ‘gewoon’ door moest gaan. Bij de feestelijke heropening was er vooral lof voor de inzet die dorpsgenoten toonden om de school weer helemaal bij de tijd te krijgen.
Foto: Bram Buruma