Buitenonderhoud en energiebesparende maatregelen 38 woningen Kollum

KOLLUM - In opdracht van Thús Wonen voert Talen Vastgoed onderhoud uit aan 38 woningen in Kollum. De woningen aan de Bernhardlaan en J. Bogermanstraat zijn eerder dit jaar geschilderd en opnieuw gevoegd en nu zijn de daken van de woningen en bergingen aan de beurt.

Een dak in de winterperiode vervangen lijkt niet erg gebruikelijk, maar hiermee wordt het broedseizoen van vogels en vleermuizen niet verstoord en voldoet Thús Wonen aan de Flora en Faunawet. Omdat het dak straks niet meer geschikt is als broedplaats zijn er bij diverse woningen nestkasten opgehangen voor het komende broedseizoen.
De daken van de woningen bestaan uit asbest golfplaten en deze worden, vooruitlopend op het verbod op het gebruik van asbest in 2024, vervangen door een geïsoleerde stalen dakplaat. Vanwege de veiligheid mogen de bewoners op de dag van de sanering niet in de woning verblijven. Thús Wonen en Talen hebben daarom een mobiele woonunit beschikbaar gesteld waar bewoners terecht kunnen.
Behalve het isoleren van het dak worden er nog andere energiebesparende maatregelen uitgevoerd, die de woningen een labelsprong laten maken van gemiddeld E naar B. Dat gebeurt onder meer door het aanbrengen van isolerende beglazing en gevelisolatie. Hierdoor zullen de bewoners besparen op hun energiekosten, zonder een verhoging van de huur.
Als de weersomstandigheden mee zitten, zullen de werkzaamheden voor het einde van het jaar worden afgerond .
Foto’s: Sake Beerstra