Dockinga-er (15) Friese afgevaardigde naar Den Haag

DOKKUM -   Theun Nicolai is vrijdag gekozen tot provinciaal afgevaardigde. Samen met winnaars uit andere provincies wordt de derde klasser van het Dockinga VMBO-GT uitgenodigd voor een bijeenkomst in Amsterdam over 'Maatwerk in het Onderwijs'. De winnaars stellen een verslag op dat zij persoonlijk aanbieden aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs.

De verkiezing vond vrijdag plaats aan het slot van een door het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) georganiseerd scholierencongres in het provinciehuis in Leeuwarden. Zij werden daar ontvangen en toegesproken door onderwijsgedeputeerde Sander de Rouwe. Het was de eerste maal dat een dergelijk congres in Friesland werd gehouden. Aan het congres werd deelgenomen door een kleine veertig vertegenwoordigers van diverse Friese scholen uit het voortgezet onderwijs. Het betrof gymnasium-6 tot VMBO-GT-3. Theun leverde deze dag de meest constructieve bijdrage, stelde het LAKS-bestuur. Theun kon zijn uitverkiezing nauwelijks bevatten, laat staan dat hij straks met staatssecretaris Dekker in gesprek gaat over de toekomst van het onderwijs.