Werkzaamheden aan nieuwe vaart Alde Sylsried nog dit jaar afgerond

DOKKUM - De werkzaamheden aan de Alde Sylsried, die de Dokkumer Ie met de Wâldfeart verbindt, worden aan het eind van dit jaar afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van de nieuwe brug in de Birdaarderstraatweg en het parkeerterrein van de trailerhelling.

De werkzaamheden aan de Birdaarderstraatweg zorgen ervoor dat de weg ter hoogte van de nieuwe brug van maandag 16 november tot en met dinsdag 1 december afgesloten is voor het doorgaand verkeer. De route blijft wel toegankelijk voor fietsers. Op 18 december rondt wegenbouwbedrijf Elzinga BV uit Dokkum de werkzaamheden af. De nieuwe haven in de Trije Terpen is inmiddels klaar. Binnenkort worden de beschikbare ligplaatsen in de haven uitgegeven aan de bewoners van de wijken Trije Terpen en De Woudhorne. De belangstelling voor deze ligplaatsen is groot, zo bleek uit de belangstellingregistratie. ,,It is in prachtige opwurdearring fan Trije Terpen en De Woudhorne,” vindt wethouder Albert van der Ploeg. ,,Oanwenners fan de nije feart litte no al in nije steger sette om takommend jier in boat oan te lizzen.”