Bruisend Hart van Hallum ontvangt €50.000 uit Iepen Mienskip Fûns

HALLUM - Het Iepen Mienskip Fûns heeft het advies gekregen van de adviesraad om Hallum de aangevraagde subsidie van €50.000 te verlenen. Dit is binnen dit fonds het maximaal aan te vragen bedrag voor ‘grote projecten’. Voor het Iepen Mienskip Fûns waren een kleine honderd aanvragen binnengekomen. Dat Bruisend Hart Hallum hier naar voren is gekomen is een mooie start van het project en een stimulerende factor voor de verdere financiële invulling van het project.

Op dinsdag 11 november was Bruisend Hart Hallum op uitnodiging aanwezig tijdens de Regiobijeenkomst van Noordoost Fryslân. Deze avond stond met name in het teken van subsidiemogelijkheden en ondersteuningsmogelijkheden voor leefbaarheidsideeën. De komende jaren wordt er geld vrijgemaakt voor projecten of ideeën die de leefbaarheid van de regio verbeteren. Theo Hoogerbrug vertelde aan de driehonderd aanwezigen dat Hallum samen met de verenigingen kansen zien om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren. Dit kan door nauwer met elkaar te gaan samenwerken en te kijken naar de mogelijkheden die er liggen en die ook samen aan te pakken.