Minder forse verhogingen voor inwoners Dongeradeel

DOKKUM - Inwoners van de gemeente Dongeradeel kunnen een minder hoge stijging van de afvalstoffenheffing en rioolheffing tegemoet zien dan in eerste instantie werd voorgesteld. De gemeenteraad van Dongeradeel amendeerde donderdagavond de begroting voor 2016. Door een boekhoudkundige truc kan de gemeente Dongeradeel de kwijtschelding voor belastingen voortaan betalen vanuit het minimabeleid. Daardoor kan er in de gemeente Dongeradeel volstaan worden met een verhoging van de rioolheffing met 9,75% (in plaats van de voorgestelde 14,3%) en een verhoging van de afvalstoffenheffing met 1,5% (in plaats van 6,8%).

De gemeente Dongeradeel presenteert voor 2016 weer een sluitende begroting, maar moet daarvoor wel snijden. Er worden bezuinigingen doorgevoerd op wegen, gebouwen, groen en waterwegen. Die voorgestelde maatregelen zorgen voor een structurele bezuiniging van ruim € 1,1 miljoen. Het lukt Dongeradeel al jarenlang niet om de personeelskosten naar beneden te krijgen, waardoor de bezuinigingen op andere plekken wordt gehaald. Volgens de gemeente Dongeradeel maken de bezuinigingen die Dongeradeel de afgelopen jaren heeft gerealiseerd het wel mogelijk om de belasting op huizen en bedrijven - de ozb – te verlagen. Dat is vooral een sigaar uit eigen doos, omdat door de andere verhogingen wel weer meer betaalt moet worden. Het college heeft het geld van de burgers vooral nodig om te investeren in prestigeprojecten, waaronder het verhogen en aanpassen van de bruggen over de Súd Ie, het faciliteren en stimuleren van het project Holwerd aan Zee en bijdragen aan projectkosten voor ontwikkeling Lauwersmeer.