Leerlingen !mpulse Kollum bouwen eigen fitnessapparaat

KOLLUM - !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, startte woensdag 28 oktober met een settingweek voor klas 1 en 2.  De leerlingen werkten aan de hand van het thema 'Fitness en voeding' bij de vakken Mens & Natuur en Sport & Spel. Ze stonden tijdens deze settingweek voor de uitdaging om een eigen fitnessapparaat te gaan bouwen.

Uiteraard moet deze voldoen aan verschillende eisen. Het apparaat moet onder andere de kracht, het uithoudingsvermogen, snelheid, coördinatie en/of lenigheid verbeteren en veilig en ergonomisch gebouwd zijn.
Tijdens de settingweek  werden er gastsprekers uitgenodigd en gingen de kinderen op excursie  naar Sportcentrum Perfect Fit in Kollum. Ze werden ontvangen door de eigenaar en een bodybuilder die hen vertelde wat fitness voor hem betekent. Op dinsdag 3 november werd  de settingweek spectaculair afgesloten en toonden  leerlingen hun eindproducten. Aan de bezoekers van de eindpresentaties werd aangeraden de sportkleding aan te trekken en de zweetband van zolder te halen.
!mpulse Kollum vindt het belangrijk dat de leerling leert vanuit de eigen passie en interesse. Tijdens de settingweek krijgen leerlingen hier alle ruimte voor. Drie keer per jaar wordt er voor leerjaar 1 en 2 een settingweek georganiseerd. Alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 werken dan in zelfgekozen groepen, onder begeleiding van teamleden, aan een zelfgekozen onderwerp rondom thema’s die binnen de leergebieden aan de orde komen. Voorbeelden hiervan zijn natuur en gezondheid, cultuur en maatschappij en economie en internationalisering.
In de praktijk betekent het dat ze onderzoeksvragen en doelen op moeten stellen, een planning maken, onderzoek uitvoeren en uiteindelijk het eindresultaat presenteren. Tijdens de settingweken staat het lesprogramma van de verschillende leergebieden in het teken van het onderwerp van de settingweek en worden externe deskundigen uitgenodigd om gastlessen te geven. Ook een excursie is een vast onderdeel van een settingweek.
De setting wordt afgesloten met het inleveren van een eindproduct of werkstuk en presentatie. Het cijfer maakt deel uit van het programma van toetsing van de desbetreffende leergebieden of vakken. Op deze manier worden de leerlingen alvast voorbereid op het maken van het sector- en profielwerkstuk. Naast het schooldiploma en de cijferlijst krijgt iedere leerling vanaf schooljaar 2015/2016 een het zogenaamd ‘plusdocument’. Hierop staat welke (andere) resultaten of vaardigheden hij of zij heeft behaald of laten zien. De behaalde resultaten en de getoonde vaardigheden tijdens de settingweken worden ook in dit plusdocument opgenomen.
Foto’s Sake Beerstra