Dockinga-docent maakt waardenpalet

DOKKUM - Bart Sterrenburg is een man met een missie. Als docent levensbeschouwing aan het Dockinga College VMBO-GT vindt hij al jaren dat het accent  teveel  ligt op cognitieve zaken. ,,Het leven van een leerling is veel meer dan een rijtje rapportcijfers".

,,Ik vind dat een school vooral een oefenplaats moet zijn. Een vertrouwde plek  voor leerlingen op weg naar hun plek in de maatschappij. Dan praat  je over de kwaliteit van iemand z’n bestaan en dat is heel wat anders dan praten over voldoendes of onvoldoendes".
Veel van zijn Mavo-leerlingen hadden moeite om hun beleving van normen en waarden onder
woorden te brengen. ,,Bij technische vakken als wiskunde en natuurkunde is dat natuurlijk  moeilijker dan bij maatschappijvakken".  Toch ging Sterrenburg (52) de uitdaging aan. Na een jaar experimenteren ontwikkelde hij het waardenpalet: een schijf bestaande  uit drie draaibare cirkels waarmee leerlingen bij liefst twintig vakken op zoek kunnen gaan naar de waarden die bij dat vak horen.
De Dokkumer hoopt dat zijn uitvinding  leerlingen helpt om onder woorden te brengen waar ze
persoonlijk voor staan. ,,Je moet kleur hebben, iets willen uitdragen en dat duidelijk kunnen maken aan anderen. Bij dat laatste helpt het palet".
Het nieuwe onderwijsinstrument is uitgetest en blijkt boven verwachting  te werken. Leerlingen
maken hun eigen waarden tastbaar en zichtbaar voor klasgenoten. Het palet was in diverse klassen al aanleiding voor interessante discussies. Binnenkort gaan de vakken economie, aardrijkskunde, maatschappijleer en geschiedenis er ook mee aan de slag. Dankzij het nieuwe hulpmiddel  kunnen gevoelens en gedachten concreet worden gemaakt. Sterrenburg: ,,Werken met het palet stimuleert bewustzijn, persoonlijke vorming en reflectie op waarden".