Voornemen tot tijdelijke sluiting jeugdhonk Ternaard

Dokkum - Ternaard - De gemeente Dongeradeel is van plan om jeugdhonk De Hingel in Ternaard tijdelijk te sluiten. Daarnaast zal de drank- en horecavergunning worden ingetrokken en de aanvraag voor subsidie voor het jaar 2016 worden geweigerd. De gemeente is van plan deze maatregelen te nemen omdat de openbare orde en veiligheid in en rondom het jeugdhonk  vaak wordt verstoord en afspraken niet worden nagekomen.

Diverse malen zijn afspraken gemaakt over regels waaraan het jeugdhonk moest voldoen. Deze
afspraken zijn telkens niet nagekomen. Bovendien komen er veelvuldig meldingen en constateringen van overlast binnen bij politie en gemeente. Afgelopen juli hebben beide partijen om tafel gezeten en zijn voorwaarden voor het bestuur van het jeugdhonk opgesteld. Omdat is gebleken dat zij opnieuw niet in staat zijn geweest om hieraan te voldoen en er sprake is van aanhoudend overlast, is de gemeente Dongeradeel van plan maatregelen te treffen.
Het voornemen is om de Hingel voor een periode van acht weken te sluiten, van 13 november 2015 t/m 8 januari 2016. Vanaf 13 november  wordt ook de drank- en horecavergunning ingetrokken. Het bestuur van het jeugdhonk is  uitgenodigd voor een gesprek op 29 oktober waarin zij zienswijzen kunnen indienen. Daarna neemt het college op 10 november 2015 een definitief besluit.