Nieuw deel Prinses Margrietkanaal bij Burgum geopend

Dokkum - Burgum - Het ‘nieuwe’ deel van het Prinses Margrietkanaal is op donderdag 15 oktober geopend en in gebruik genomen. Het ‘nieuwe’ stuk kanaal is ongeveer een halve kilometer lang en is over het aquaduct gelegd. Scheepvaart kan nu voor het eerst door de aquaductbak van De Centrale As heen varen.

Directeur Els van Grol (Rijkswaterstaat), gedeputeerde Sietske Poepjes (provincie Fryslân) en wethouder Houkje Rijpstra (gemeente Tytsjerksteradiel) gaven op een rondvaartboot het startschot voor drie zwemmers. Deze zwemmers hielden een zwemwedstrijd naar drie BM’ers die de hoofdvaarweg versperden. De zwemmers klommen in een BM'er en zorgden ervoor dat het nieuwe kanaal geopend werd. De rondvaartboot voer als eerste door het nieuwe kanaal. Het Hendrik Bulthuisakwadukt is daarmee ook voor het vaarverkeer in gebruik genomen. Het Prinses Margrietkanaal is vanaf 1 januari 2014 eigendom van het Rijk. Rijkswaterstaat is bevoegd gezag op de hoofdvaarweg en voert het beheer uit. De provincies Fryslân, Groningen en Rijkswaterstaat werken aan het verbeteren van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Doel is ervoor te zorgen, dat grotere schepen vlot en veilig kunnen doorvaren. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en bruggen worden vervangen. Als onderdeel van de vervanging van de brug bij Burgum vindt de kanaalcorrectie van het Prinses Margrietkanaal plaats.