Hotel Holwerd: een 'Dijk van een plan'

Kollum - Holwerd -  ,,Hotel Holwerd is een haalbaar project, maar er moet nog wel wat gebeuren." Deze woorden klonken woensdagavond in MFA De Ynset in Holwerd. Hier werd door de werkgroep Holwerd aan Zee uitleg gegeven over de vorderingen van het project Hotel Holwerd. De aanwezigen luisterden naar Marco Verbeek, voorzitter van de werkgroep Holwerd aan Zee. Hij nam de gasten in vogelvlucht mee naar toen, nu en toekomst van Hotel Holwerd.

Holwerd stond begin de eeuwwisseling bekend als krimpdorp, daar kwam tien jaar later
verandering in toen de dorpsreünie werd georganiseerd en kort daarna ook een
gezamenlijk dorpsfeest.Het dorp begon meer te floreren met de opening van een gezondheidscentrum en in 2014 MFA De Ynset. Om nog verder van het 'slechte' imago af te komen werd er in de omgeving gekeken naar andere, soortgelijke dorpen. In Noord Duitsland kwam men terecht bij de kustplaatsen, die veel gemeen hadden met Holwerd. Er was één wezenlijk verschil: er kwamen op jaarbasis zo'n 800.000 toeristen de omgeving bezoeken. En van leegstand hadden zij ook geen last. Enkele enthousiastelingen zagen wel iets in dit gegeven voor Holwerd en zo werd op een gegeven moment Holwerd aan Zee geboren. Na onderzoek en haalbaarheidsrapporten werd het plan volledig gedragen door dorp en politiek.
Holwerd (aan Zee) maakt onderdeel uit van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Vanuit Holwerd aan Zee worden verschillende projecten bedacht. Eén daarvan is Hotel Holwerd, want uit de MKBA is gebleken dat er in de regio Noordoost Fryslân een tekort aan bedden is voor recreatie en toerisme.
Onderdeel van Holwerd aan Zee is dus Hotel Holwerd, het realiseren van recreatie voorzieningen in de oude karakteristieke dorpskern van Holwerd. Dit om de grote
toestroom van toeristen richting Ameland op te vangen en hen hier de beleving te geven van
de Waddenkust. Het klaarmaken van de oude woningen voor recreatie is een moeilijk project.
In 2018 hoopt men tocht een aantal woningen gerestaureerd te hebben en herbestemt. Hotel Holwerd moet de samenhang tussen de vaste bewoners van Holwerd en de
gasten die in Holwerd verblijven vertsterken. ,,Dit geeft een heel andere beleving van vakantie vieren, "volgens Marco Verbeek.
Om de gasten te ontvangen wordt er gedacht aan een lobby in een van de oude gebouwen van
Holwerd. Hier kunnen de gasten in- en uitchecken en informatie verkrijgen van de omgeving.
Om dit idee te lanceren en up to date te houden worden er promofilms gemaakt, die gebuikt
kunnen worden in de aanloop naar Culturele Hoofdstad 2018 en richting de Duitse markt,
forums en de sociale media.
Om Hotel Holwerd van de grond te krijgen wordt er een beroep gedaan op de lokale
bevolking, overheden en subsidies. Uit een quickscan doet blijken dat het project haalbaar is,
mits er subsidie komt en de ontwikkeling van vastgoed blijft. ,,Op een gegeven moment
moet het hotel een rendement van vijf procent op jaarbasis opleveren . Volgens de werkgroep moet dit haalbaar zijn doordat Ameland zo'n 6000 bedden te kort komt in de piekmomenten. Er is op het eiland minimale concurrentie en het is een concept wat zich onderscheid van andere vakantieparken," stelt Verbeek.
Om het gedachtegoed van Hotel Holwerd  te behouden worden de woningen die ter recreatie
worden aangeboden lokaal bezit of 'oud lokaal'. De inwoners kunnen zelf investeren bij de
aankoop, ondersteund met subsidie.
Om Holwerd aantrekkelijk te maken voor Hotel Holwerd en vervolgens ook Holwerd aan
Zee, moet er gezorgd worden voor beleving. Enkele voorbeelden van beleving zijn: de
culturele bordjesroute, het Waddeninformatiecentrum, Sense of Place 2018, zwemmen in
pingo's en het project Buiten naar Holwerd. Rond 2025 hoopt Unesco Holwerd aan Zee als trekpleister te mogen begroeten, met 'Wandelen over de Boulevard in Holwerd'.
Cultuur en natuur zijn altijd al een trekker voor de verschillende toeristen, die het waddengebied bezoeken. Om dit nog meer de nadruk te geven is Holwerd aan Zee in de Sense of Place 2018 werkgroep gestapt. Dit programma wordt geleid door de oprichter van Oerol, Joop Mulder. Deze probeert langs de waddenkust 'Oerol langs de kust' te creëren. In de omgeving van Holwerd wordt een 'Dijk van een Wijf' neergezet. Deze meer dan 100 meter lange, op de zeekering opgeworpen bult  grond krijgt het model van een liggende vrouw.
Redenen genoeg om met Hotel Holwerd verder te gaan, vindt de werkgroep. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan verder planontwikkeling, de juridische vorm, worden marktpartijen benaderd, hoe komt het er organisatorisch uit te zien en zijn er gesprekken tussen projectontwikkelaar en werkgroepen.
De aanwezigen hadden in de vragenronde ook nog enkele tips voor Hotel Holwerd. Zo werd geopperd om snel internet via glasvezel aan te leggen, het laten wijzigen van de plaatsnaam Holwerd naar Holwerd aan Zee en zei iemand: blijf bij de basis, een gast wil goed eten, shoppen, wifi en strand. Daarnaast zou Holwerd ook buitendijkse watersportactiviteiten kunnen gaan aanbieden.
Sjoerd de Hoop van Gasten Gilde NO Fryslân vraagt of Hotel Holwerd ook een
hogere bezetting van bijvoorbeeld 40 procent gaat verwerven. Gaat Hotel Holwerd bijvoorbeeld aan seizoenverlening werken, om zo de bezettingsgraad omhoog te halen? Volgens Marco Verbeek komen niet alle 6000 bedden in Holwerd te staan maar wordt het uitgespreid over de regio. In Dongeradeel zijn nu al rond de 2000 bedden beschikbaar. ,,Als Holwerd 500
slaapplaatsen kan realiseren, dan is dat al heel mooi, maar eerst gaan wij voorzichtig inzetten op zo'n tien per jaar, zodat je geen overcapaciteit krijgt" antwoordde Verbeek. Het aantal slaapplaatsen hangt nauw samen met de te organiseren activiteiten.
Komend weekend viert de Waddenvereniging zijn 50 jarig bestaan. Zo'n 200 gasten zullen deelnemen aan een symposium dat deels in Holwerd wordt georganiseerd. Onderdeel van deze bijenkomst is een mini symposium over Hotel Holwerd, waarin de uitgewerkte plannen voor het hotel worden gepresenteerd. Daarnaast worden de gasten getrakteerd op een kunstzinnige nachtkuier van 7.5 kilometer, waar men de contouren kan zien van het buffermeer en een reis terug in de tijd maakt naar een 17de eeuws Holwerd aan Zee, toen Holwerd nog een florerend handelsdorp was.
De ambitie is dat alle 200 gasten van de Waddenvereniging blijven slapen in Holwerd. Voor
Holwerd aan Zee een mooie kans om het project Hotel Holwerd in de etalage te zetten en voor
het dorp de gelegenheid om te laten zien hoe gastvrij het is. De 200 gasten overnachten
namelijk grotendeels bij de Holwerters thuis. Het symposium wordt afgesloten met 'Holwerd
culinair', een project onder de vlag van Holwerd aan Zee.
Foto en tekst: Bote Sape Schoorstra