Na 34 jaar afscheid van dorpshuisbestuur De Pipegael

BROEKSTERW - ÂLD – Na maar liefst 34 jaar actief te zijn geweest, heeft Floris Bakker uit De Falom deze week afscheid genomen als bestuurslid van Stichting Dorpshuis de Pipegael. In het dorpshuis in Broeksterwâld werd op feestelijke wijze afscheid genomen van de man die in 1981 in het bestuur van de gelijknamige stichting kwam.

Dorpshuisvoorzitter Jan Jitse Visser roemde de praktische inzet van Floris, die altijd bereid was de handen uit de mouwen te steken, anderen te helpen en op zijn tijd ook van gezelligheid hield. ,,Floris is in man mei in gouden hêrt. Wy tankje him foar syn grutte ynset foar it doarpshûs. 34 jier bestjoerswurk is unyk yn dizze tiid te neamen,” aldus Jan Jitse Visser.
Floris Bakker (70) heeft als bestuurslid De Pipegael letterlijk en figuurlijk zien veranderen. Was de stichting in de beginjaren een werkgever met enkele personeelsleden op de loonlijst, tegenwoordig is de barexploitatie verpacht aan een zelfstandig ondernemer. Echter, altijd heeft het dorpshuis een belangrijke sociale functie voor De Falom en Broeksterwâld gehad.
Hoogtepunt in zijn bestuurstijd was de grote vernieuwbouw van De Pipegael in 2012 en 2013. Hierdoor ontstond een complete transformatie tot een modern multifunctioneel centrum, inclusief een nieuw beheerdersechtpaar.
Stichting Dorpshuis De Pipegael is eigenaar van het gelijknamige dorpshuis in Broeksterwâld. Het bestuur ligt in handen van vrijwilligers en heeft als doel het faciliteren van leefbaarheid voor beide dorpen door middel van het instandhouden en doen beheren van een dorpshuis.
Op de foto Floris Bakker (met bloemen en een oorkonde) omringd door het bestuur van de stichting.