Sjoerd Dijkstra neemt afscheid van bestuur WTOC

Dokkum - Westergeest - Tijdens de Ledenvergadering van 28 september heeft Sjoerd F. Dijkstra afscheid genomen van het bestuur van WTOC. Hij is 24 jaar bestuurslid geweest. Van het bestuur kreeg Sjoerd een aandenken en een prachtig bos bloemen. Tevens werd hij benoemd tot lid van verdienste. Sjoerd blijft actief binnen WTOC door inkopen te blijven doen voor de kantine samen met echtgenote Aukje. Ook blijft hij onder andere de lotenverkoop voor zijn rekening nemen.

Tijdens de Ledenvergadering werd ook Henk de Vries in het zonnetje gezet. Hij kreeg een aandenken en een bos bloemen, omdat hij 25 jaar achtereen spelend lid is geweest bij WTOC.