Verlenging crisisopvang vluchtelingen Gerkesklooster

Dokkum - Buitenpost - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de crisisopvang van vluchtelingen in Gerkesklooster met maximaal 72 uur te verlengen. Het gaat om verlenging van de opvang van de huidige groep van 39 vluchtelingen in voormalige basisschool De Claercamp aan de Hoogstraten 16 in Gerkesklooster.

Het college heeft hiertoe besloten op verzoek van de Veiligheidsregio Fryslân. In haar beslissing heeft het college sterk laten meewegen dat mede dankzij de positieve instelling van het dorp de opvang uitstekend verloopt. Dat waardeert het college enorm. Donderdagmiddag 1 oktober ontving burgemeester Gerbrandy het verzoek om de crisisopvang met maximaal 72 uur te verlengen. Het COA heeft onvoldoende capaciteit om vluchtelingen in de aanmeldcentra op te vangen en te registreren. Inwoners van Gerkesklooster en Stroobos zijn aan het begin van donderdagavond 1 oktober per brief geïnformeerd over dit besluit. Burgemeester Gerben Gerbrandy is vrijdagavond 2 oktober om 20.30 uur weer aanwezig in dorpshuis Rehoboth om vragen te beantwoorden.