Grote groep medewerkers NEF geslaagd aan Friese Poort

Dokkum - Dokkum - Coördinerend docent Martine Roodvoets was zichtbaar trots tijdens de diplomering van 23 studenten aan de Friese Poort. Trots op de Friese Poort maar in het bijzonder trots op de deelnemers van Werk-/Leerbedrijf Noard-East Fryslân. Een jaar lang zaten de werknemers één dag per week in de schoolbanken voor het volgen de Entree-opleiding.

Om een Entreediploma te behalen moeten  de deelnemers een drietal examens afleggen, het
zwaartepunt van deze examens ligt op de 'Proeve van Bekwaamheid’. De Entree-opleiding is een niveau 1 opleiding en bedoeld voor studenten die niet voldoen aan de vooropleiding voor niveau 2, 3 en 4. De opleiding is nieuw en vanaf 1 april 2014 te volgen.
De studenten worden opgeleid om door te stromen naar niveau 2 of uit te stromen naar de
arbeidsmarkt. Als startkwalificatie is er gekozen de studenten in te schrijven voor de
uitstroom Zorg en Dienstverlening en uitstroom naar werk. ,,De werknemers van NEF hebben al een baan, maar door het volgen van een opleiding vergroot dit ook doorstroom naar een detacheringsbaan," zo verteld coördinator opleidingen Edwin Leffring van NEF.
Iedere medewerker heeft zijn eigen verhaal. Enkele voorbeelden: Dirk, werkzaam als productiemedewerker, ontdekte dat werken in de huishoudelijke dienst en schoonmaak een uitdaging voor hem was. Een ‘snuffelstage’ heeft hij inmiddels met goed gevolg doorlopen. De volgende stap is een intern werk-/leertraject onder begeleiding van een professional van Schoonmaakbedrijf Vlietstra. Schoonmaken is een vak en de fijne kneepjes van dit vak wil Dirk graag leren.
Teake gaat de uitdaging aan om een vervolgopleiding op MBO 2-niveau te gaan doen. De
Entree-opleiding smaakt wat dat betreft naar meer. De opleidingsrichting vraagt nog om een
uitwerking. Kok, medewerker Technische Dienst? In ieder geval een beroep waarin Teake zijn handen kan gebruiken om zijn energie kwijt te kunnen. Friese Poort Dokkum verzorgde deze opleiding voor NEF en levert daarmee ook een indirecte bijdrage aan de bedrijfsvisie.
NEF heeft, als Werk-/Leerbedrijf in de regio Noard-East Fryslân, de taak om de groeimogelijkheden van haar medewerkers optimaal te ontwikkelen en de Entree opleiding sluit daar uitstekend bij aan.
Op de foto’s beide groepen met geslaagde deelnemers, geflankeerd door de docenten van de Friese Poort.