Kinderdagverblijf Twinkel ontvangt certificaat meertalige ontwikkeling

Dokkum - Kollum - Feest op kinderdagverblijf Twinkel in Kollum: op zaterdag 19 september heeft het kindercentrum het certificaat “Kinderdagverblijf voor meertalige ontwikkeling' ontvangen. Sinds augustus 2013 wordt er gewerkt met een beleid, dat gericht is op de tweetalige ontwikkeling van jonge kinderen.

De leidsters Sijtske en Trea hebben het taalbeleid goed in de praktijk gebracht en hebben dit traject binnen twee jaar volbracht. Om te vieren dat zij nu een gecertificeerd tweetalig kindercentrum zijn, was het feest voor de kinderen en hun ouders afgelopen zaterdag. Na de overhandiging van het certificaat hebben Riemkje Pitstra en Jetske Miedema de Tomkevoorstelling 'Lekker ite' gespeeld. Vervolgens stond er voor iedereen taart en drinken klaar en waren er leuke activiteiten. Twinkel is een kleinschalig kindercentrum. Sinds augustus 2013 is het aangesloten bij het Centrum voor Frysktalige kinderopvang om met een tweetalig beleid te werken. Het beleid wordt uitgevoerd, doordat Sijtske Frysk spreekt tegen de kinderen en ouders en Trea Nederlands. Beide talen krijgen aandacht tijdens het voorlezen, het zingen en bij taalspelletjes. Voor een tweetalige ontwikkeling is het belangrijk dat er veel aandacht is voor de minderheidstaal, in dit geval het Frysk. Sijtske en Trea houden in de gaten dat de verhouding tussen deze twee talen in orde is. In april 2015 is de visitatiecommissie bij Sijtske en Trea geweest om te zien of zij het taalbeleid goed uitvoeren. Uit het verslag dat hiervan is gemaakt blijkt dat dit het geval is. In het verslag staat bijvoorbeeld: "De ochtend heeft een duidelijke structuur met vaste momenten. Overgangen worden met liedjes aangegeven. De leidsters benoemen de activiteiten en laten de kinderen meedenken. Het is mooi om te zien dat de leidsters op een meertalige manier de kinderen bij de activiteiten betrekken. De kleintjes leren hier ook van". Foto's: Sake Beerstra