Jubileumfeest De Bliide Sjongers in Oosterkerk

Dokkum - Kollum -  Het was één groot feest tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de Bliide Sjongers op zondagavond 20 september. Samen met de vrijwilligers vierde het koor het 25-jarig jubileumfeest in een volle Oosterkerk in Kollum. De Bliide Sjongers is een koor voor mensen met een verstandelijke beperking. Het koor telt 33 leden, die spelen en zingen uit hun hart en uit enthousiasme.

Voorafgaand aan het feest werd er door koor en vrijwilligers een heerlijke broodmaaltijd geserveerd. De vrijwilligers werden tijdens het nuttigen van de maaltijd in het zonnetje gezet. In januari 2010 kreeg het koor De Vrijwilligersprijs van de gemeente Kollumerland c.a. Dat het koor al zolang bestaat is dan ook mede te danken aan de inzet van de vrijwilligers. Altijd is het weer een feest en met veel enthousiasme wordt de naam van God groot gemaakt. Jan-Willem Plutschouw had een spectaculaire bijdrage aan dit feest. In de jubileumdienst kwam er ook nog een andere kant van de Blide Sjongers aan het licht: de koorleden bleken begenadigde toneelspelers te zijn. Er werd een moderne versie van de Barmhartige Samaritaan opgevoerd. Het jubileumfeest was voor jong en oud één groot festijn.