J.J. Boumanschool is verkeersveilige school

DOKKUM - Maandag 7 september heeft de school voor voorgezet praktijkonderwijs, de J.J. Boumanschool het label verkeersveilige school gekregen. Door regelmatig in de lessen aandacht te besteden aan verkeersveiligheid worden leerlingen bewust van de gevaren op de weg. Om scholen te helpen verkeerseducatie een permanente plaats in het lesprogramma te geven, is het project Verkeers veiligheidslabel Fryslân opgezet. De uitvoering van dit project is in handen van een projectgroep van het ROF, die bestaat uit Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) en de provincie Fryslân. Door het verkrijgen van het label verkeersveilige school laat de J.J. Boumanschool zien dat verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel is in het lesprogramma.