VV de Walden

DAMWALD - VV de Walden

Voorste rij van links naar rechts: Robin Feenstra, Sije van de Veen, Gerrit Marinus, Gerard van der Meulen (leider), Mark de Wilde, Germ Huitema (trainer/coach), Geoffrey Mc Campbell, Patrick Mays, Lars Kooistra, Achterste rij van links naar rechts: Albert Wijbenga, Danny Feenstra, Frits Bergsma, Wieger Sikkema, Romke Kuipers, Johan van Kammen, Menno van Meekeren, Tjalling van der Meulen, Rene Dijk. Ontbrekend op de foto: Bouwe Sake Swart, Sander Douma, Sybe van der Wal, Piet Swart (assistent scheidsrechter). Foto Richard van der Lei