Geen Swaddekuier op 4 juli

BUITENPOST - De organisatie van het wandelevenement de Swaddekuier te Buitenpost heeft besloten de Swaddekuier die op zaterdag 4 juli gepland stond in verband met de voorspelling van extreem warm en onstabiel weer op die dag, af te gelasten.

Van de zijde van de gemeente Achtkarspelen is de organisatie er op gewezen dat voor de zaterdag 4 juli het Nationaal hitteplan actief is en er temperaturen worden verwacht van ver boven de 30 graden en er bovendien mogelijk zware onweersbuien op komst zijn. De gemeente Achtkarspelen adviseerde de organisatie om na te denken over het laten doorgaan van de Swaddekuier. Bij dergelijke hoge temperaturen adviseert het GHOR (Geneeskundige hulp bij rampen en ongevallen) evenementen met fysieke inspanning van de deelnemers, te annuleren. De organisatie heeft daarop uit een eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de deelnemers besloten de Swaddekuier op zaterdag 4 juli niet door te laten gaan. Om de vele honderden deelnemers die zich reeds voor de Swaddekuier hadden aangemeld niet teleur te stellen is gekozen voor een vervangende datum en daarbij is besloten om de Swaddekuier op zaterdag 5 september te organiseren.