Week van de Maatschappelijke Stage op Nordwin College

BUITENPOST - De afgelopen week stond op het Nordwin College in Buitenpost geheel in het teken van de maatschappelijke stage. Enkele programmapunten van de week waren: de voedselbank, een actie om Buitenpost zwerfvuilvrij te maken en bij verschillende instellingen werd er druk geklust.

Eenmaal in de twee jaar wordt een dergelijke week in het kader van de maatschappelijke stage voor de onderbouw van het Nordwin College georganiseerd. Dit jaar was het motto: “Iets doen voor de ander en de maatschappij.” In samenwerking met Stichting Present Zuidoost Friesland, de gemeente Achtkarspelen, Stichting Mariën Zathe, de Voedselbank Achtkarspelen en Rij- en Mencentrum Heechsân werd een gevarieerd programma opgezet. De week werd geopend met een presentatie over het hoe en waarom van de voedselbank. In het kader van het project werd de leerlingen gevraagd iets mee te nemenvoor de voedselbank, waaraan enthousiast gehoor werd gegeven. Daar bleef het niet bij, ook werden er cakejes voor de voedselbank gebakken. Tijdens de week werden er door de leerlingen een flink aantal klussen gedaan. Op zorgboerderij Mariën Zathe in Kollumerzwaag werd het terrein flink aangepakt, in Buitenpost werd zwerfvuil opgeruimd. De Stichting Present had er voor gezorgd dat de leerlingen bij Olm en Es, een gemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking in Appelscha, terecht konden. Hier werden onder andere een bospad aangelegd en de moestuin van onkruid ontdaan. Terwijl andere groepen de paarden verzorgden op Rij- en Mencentrum Heechsân in Eastermar. Bij alle onderdelen stond de maatschappij centraal en de leerlingen waren dan ook heel tevreden dat ze gedurende de week echt hun steentje aan de maatschappij hadden kunnen bijdragen.