Snerttocht van De Spitkeet trekt honderden deelnemers

Harkema - De traditionele snerttocht van Themapark De Spitkeet op Tweede Kerstdag trok, aangemoedigd door het prachtige weer, ruim 550 deelnemers.

De wandelaars kwamen van heide en verre. Een deelnemer uit Franeker vertelde, dat de tocht ieder jaar op het programma staat en dat ze hier altijd naar uitkijken: ,,De temperatuur is hjir nofliker, de tocht is altyd wer prachtich en meastal in ferrassing. Bliid dat wy der wer wiene”. Ook anderen roemden de route, die zij hadden gelopen in de Noordelijke Fries Wouden met het onvolprezen natuurschoon van de paden, de dykswâlen en elzensingels. Dat ze bij hun terugkomst in De Spitkeet een kop snert kregen, kon de vreugde alleen maar verhogen, zodat het nog een gezellige drukte in “It Skieppehok” werd.