Aanleg glasvezel in Surhuisterveen met knal van start

Surhuisterveen - Met een knal ging de aanleg van glasvezel maandag 18 mei in Surhuisterveen van start.

Gedeputeerde Sietske Poepjes verrichtte samen met wethouder Marten van der Veen, Bernard Baron van Van der Lijn Wereldmode en Jasmine en Guido Bezema en Ricardo Appelman de starthandeling. Door toekenning van provinciale pilotsubsidie voor het glasvezelproject in Surhuisterveen, kon de schep eindelijk de grond in. Met de aanleg van het glaskabelnetwerk gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Het initiatief is een mooi voorbeeld van doorzettingsvermogen en samenwerking. Bedrijven in Surhuisterveen die een aansluiting willen op het glasvezelnetwerk kunnen zich melden via de websitefluch.nl, de nieuwe naam van het glasvezelproject. Samenwerking De exploitatie van het glasnetwerk is samengebracht in Coöperatie Glasvezel Achtkarspelen. In samenspraak met de gemeente formuleert de coöperatie de strategische koers voor de verdere uitbouw. Voor optimale bedrijvigheid, behoud werkgelegenheid en de sociale leefbaarheid van de regio, is het van belang dat de digitale infrastructuur gericht is op de toekomst. Surhuisterveen Het is de bedoeling een internetstructuur op basis van glas uit te rollen naar bedrijven, in eerste instantie in Surhuisterveen. Met de bijdrage van de provincie kunnen tegelijkertijd voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd ter voorbereiding van verdere verglazing. Voordat aanleg van glasvezel in de gehele gemeente plaatsvindt, moet blijken wat de pilot in Surhuisterveen oplevert. Begin 2016 zal de gemeente hierover een besluit nemen op basis van de ervaringen en in nauwe samenwerking met de Coöperatie Glasvezel Achtkarspelen.