Dokkumer Avondvierdaagse van start

Dokkum - Gisteren is de Avondvierdaagse van wandelvereniging Dokkum voor de 59e keer van start gegaan bij sporthal de Doelstien in Dokkum. Hier is ook elke avond de finish. De routes zijn per avond verschillenden het is ook mogelijk om 1 van de 4 avonden mee te lopen. Het Rode Kruis is alle avonden op de routes aanwezig om zonodig eerste hulp te verlenen.

Om opstoppingen bij het oversteken te voorkomen verzoekt de organisatie de 10 km te starten om 18.00 uur en de 5 km om 18.15 uur.   Dinsdagavond gaat de 5 km. via de Birdaarderstraatweg – Rondweg - Suiderbaanstraat Parksterbolwerk en Altenabrug weer naar de Doelstien. De 10 km. gaat deze avond ook nog via Hiaure,en 15 km. loopt een extra rondje via de Stoepa naar Hantum. Woensdagavond gaat de 5 km richting Damwoude, via park over Damwaldsterreedsje en Hogedijkenweer naar de sporthal. De 10 km gaat deze avond via Kooilaan over Wouterswoude, en komt via de Hogedijken weer terug, de 15 km maakt z'n extra rondje via Driezum. Muziekvereniging Oranje speelt deze avond bij de Doelstien als de deelnemers weer binnen komen. Donderdagavond wordt een extra feestelijke laatste avond omdat de deelnemers worden gevraagd gekostumeerd mee te lopen op de routes. Op deze avond word de Bruggenroute gelopen. De 5 km loopt door het park bij Be Quick naarZuiderschans daarna via de Birdaarderstraatweg naar de Doelstienom de welverdiende medaille in ontvangst te nemen, de 10 kilometer gaat deze avond eerst via de bolwerken en Damwaldsterreedsje en daarna ook de Zuiderschans, terwijl de 15 km. hun kilometers nog via de Kooilanden gaat halen De Stedelijke Harmonie speelt op deze laatste avond bij de Doelstien als de deelnemers binnen komen. En zoals gebruikelijk zullen er op verschillende avonden aan betalende deelnemers weer traktaties worden uitgedeeld door organisatie of middenstand. Diverse scholen, verenigingen, groepen en personen nemen elk jaar weer deel aan de Avondvierdaagse. Vorig jaar mochten deden meer dan twaalfhonderd sportievelingen mee. FOTO'S JAN VAN EMPEL