WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

Dokkum - De bewoners en ondernemers in Dongeradeel maken steeds vaker gebruik van WhatsApp-groepen om elkaar te attenderen op verdachte situaties in de buurt. Via de groep wisselen zij onderling snel en gemakkelijk informatie uit over verdachte situaties of personen die zij signaleren in hun eigen dorp of wijk.

Iedereen in de buurt is dan snel geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kan maatregelen nemen. WhatsApp is hiermee een moderne digitale vorm van buurtpreventie. De gemeente Dongeradeel wil de ontwikkeling van de WhatsApp-groepen ondersteunen door per groep het e-mailadres van de groepsbeheerder te publiceren op de website. Burgers of ondernemers kunnen zo zien voor welke WhatsApp-groep zij zich willen aanmelden en bij wie dit dan moet. Wilt u het initiatief nemen om een groep op te starten in uw buurt, of heeft u al een groep waar u ons van op de hoogte wilt brengen? Stuur dan een mail met als onderwerp ‘WhatsApp-groep’ met daarin uw naam, adres en telefoonnummer naar b.jager@dongeradeel.nl. Meld uw WhatsApp-groep vandaag nog aan! Meer informatie over de WhatsApp-groepen vindt u op www.dongeradeel.nl onder Wonen, Verkeer & Veiligheid, onder ‘Veiligheid’.