Plaatselijk belang Kollumerzwaag Veenklooster huldigt Kampioenen

KOLLUMERZWAAG - Veel belangstellenden bezochten dinsdagavond de jaarlijkse ledenvergadering van plaatselijk belang van Kollumerzwaag en Veenklooster in de Trije Doarpen in Kollumerzwaag.

Na de pauze werden de kampioenen gehuldigd door wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. en plaatselijk belang Kollumerzwaag Veenklooster. De kampioenen kregen bloemen in een envelop van de gemeente en plaatselijk belang met inhoud. Het jeugdteam van SVK is bij het springen C lijn Nederlands kampioen trampoline geworden. Het team bestaat uit: Andrea Elzinga, Sarah van der Meulen, Kristien Gommers, Marieke Hulder, Lisanne Hulder, Maxime Feenstra, Jenny Merkus en Julia Lautenbach. Mike Tjeerdsma is Nederlands Kampioen bodybuilding geworden. Irene Hofstede, de Queen of the North Netherlands, behaalde in september de vijfde plaats op de Queen of the Benelux-verkiezing Geeske Winia, Libbe Postma en Bennie Wiersinga traden af als bestuursleden. Voor hen in de plaats werden gekozen Lammert de Graaf, Thea Kingma en Jan Wiebe Visser. De nieuwe bestuursleden werden door de voorzitter Edger Klaver welkom geheten. De aftredende bestuursleden werd in de bloemetjes gezet en werden bedankt voor hun jaren lange inzet voor de vereniging. Hedzer Kooistra toonde vervolgens een prachtige fotopresentatie van eigen omgeving.