Licht op groen voor bedrijventerrein Hallum

Ferwert/Hallum - Ferwert/ Hallum - De gemeenteraad van Ferwerderadiel heeft er maandagavond unaniem mee ingestemd dat de gemeente een miljoen euro uittrekt voor herstructurering en uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Doniaweg in Hallum.

Daarmee is het licht op groen gezet en als het aan de gemeente ligt worden de handtekeningen deze week nog gezet voor uitvoering het project dat in totaal vijf miljoen euro kost. De provincie heeftdaarvoor eerder 3,5 miljoen toegezegd en de ondernemers aan de Doniawegdragen zelf 750.000 euro bij. Op deze manier komt ongeveer een hectare nieuw bedrijfsterrein vrij met een waarde van acht ton. Aanvankelijk stonden daarvoor zeventien huizen op de lijst om afgebroken te worden. Dat worden er nu veertien.Voor bedrijfskavelsgaantwee bedrijfswoningennaar de ondernemers, terwijl de gemeente zelf ook 2000 vierkante meter grond en één bedrijfswoning houdt. Bij verkoop daarvan rekent de gemeente op een meevaller van twee ton. Wethouder Jaap Hijma kon de gemeenteraad melden dat inmiddels met de huiseigenaren overeenstemming is bereikt en dat alle bezwaren nu van tafel zijn. Voor het volledige verhaal, zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 13 maart. Tekst en foto: Bram Buruma