Hoe vinden jongeren het op het platteland?

Kollum - Hoe vinden jongeren het om op het platteland op te groeien? Deze vraag stond woensdag centraal op de jongerenpagina van de Kollumer Courant en Nieuwe Dockumer Courant met als thema Jongeren en het platteland.

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de redactie van de Kollumer Courant, Jongerenwerk Timpaan Welzijn en OSG Piter Jelles Impulse in Kollum. De jongeren van klas 4T schreven zelf de stukjes en leverden de foto’s voor de pagina. De Jongerenpagina verschijnt elke eerste woensdag van de maand in de huis-aan-huiskrant. Voor de volledige pagina van jongeren en het platteland, zie onderstaande link: http://arc.ndc.x-cago.com/vw/page.do?code=NDC&id=NDC-01-033-20150304&aid=NDC-20150304-01033003