Faunapassage bij Gytsjerk en reconstructie Quatrebras

QUATREBRAS -   Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met Gebiedsontwikkeling Fase 2. De financiering van deze fase wordt meegenomen in de begrotingsbehandeling voor 2016.  Dit betekent dat het college nakomt wat ze beloofde: het gebied van De Centrale As met een ‘plus’ achterlaten. Zowel voor mens als dier.

Multifunctionele faunapassage De tweede fase van de gebiedsontwikkeling bestaat uit verschillende maatregelen. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een multifunctionele faunapassage bij Gytsjerk. Deze is dan geschikt voor bijvoorbeeld otters, de Noorse woelmuis, de waterspitsmuis, maar ook voor de ringslang en vissen. Een ander project is ‘Om de Dobben’ waarbij natuurbeheer gekoppeld wordt aan een pingoroute met recreatieve elementen zoals fietspaden en een theeschenkerij. Verder komt er in de buurt van Garyp een weidevogelboerderij. Dit is een boerderij met een educatief karakter waarbij veel oog is voor weidevogelbeheer. Zo kunnen er proeven worden gedaan. Overige maatregelen zijn: afwaarderen van het onderliggende wegennet, fietsspoortunnel bij Kûkherne, pontje over het Prinses Margrietkanaal, verschillende fiets-, ruiter- en wandelpaden, landbouwstructuurversterking, EHS-kwadrant (als natuurlijke tegenhanger van de weg), natuurvriendelijke oevers, etc.   Reconstructie Quatrebras Naast de maatregelen in Gebiedsontwikkeling Fase 2 is er ook € 4,1 miljoen beschikbaar voor een aantal maatregelen/knelpunten die eigenlijk, met de kennis van nu, in de oorspronkelijke scope van het project hadden moeten zitten. Deze financiering wordt binnen het project opgelost, mede als gevolg van gunstige aanbestedingsresultaten. Een voorbeeld van zo’n maatregel is het verbeteren van de ontsluiting van een aantal bedrijven op Quatrebras en de fietsbrug bij de Westersingel.   In 2007 is de Gebiedsontwikkelingscommissie samen met het gebied begonnen met het inventariseren van wensen. Vanuit deze wensen is een visie opgesteld en deze visie is vertaald naar concrete maatregelen. Vanwege Rijksbezuinigingen was er lange tijd onduidelijkheid over de beschikbaarheid van financiën. Daarom zijn de maatregelen geprioriteerd naar een eerste en tweede fase. De eerste fase is nu in uitvoering. Door de tweede fase ook uit te voeren wordt de beloofde plus aan het gebied gerealiseerd.