Veel belangstelling plaatselijk belang Kollum

KOLLUM -  Veel belangstelling bezochten  de jaarlijkse jaarvergadering van plaatselijk belang Kollum die gehouden werd op dinsdagavond 3 maart in de Colle te Kollum. Om acht uur opende voorzitter J. Barkmeijer  de ledenvergadering.

Namens het Oranje Comité vertelde Jettie Teeninga dat de financiële positie van het Oranje Comité er niet rooskleurig uit ziet. Gemeentesecretaris R. Schoonderbeek gaf uitleg over ambtelijke fusie 4 DDFK gemeenten Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Barkmeijer, Douwe de Bruine, Klaasina Oldenburger en Anneke de Haan, ze werden voor hun waardering in inzet in de bloemetjes gezet. Aftredend en herkiesbaar: Jaap Teeninga. Ook  aftredend, maar nog 1 jaar beschikbaar: Louw Detmar. Als nieuwe bestuursleden werden door de voorzitter welkom geheten Griet Spijkerman, Rem Broekema en Yme Westra. Na de pauze boeide Dhr. Menchinga de aanwezigen met een 3-D fotopresentatie van de Vogelwacht. Iedereen kreeg  een  3-D bril  op voor scherpte en de diepte van de foto’s te bekijken. Foto's Sake Beerstra