Jongeren en geld: Maakt geld gelukkig?

Kollum - Elke eerste woensdag van de maand word in de Kollumer Courant en de Nieuwe Dockumer Courant een jongerenpagina geplaatst. Deze keer is het thema Jongeren en Geld. 

Deze jongerenpagina met als thema Jongeren en Geld is tot stand gekomen in samenwerking met de redactie van de Kollumer Courant, Jongerenwerk Timpaan Welzijn en OSG Piter Jelles Impuls in Kollum. De jongeren van klas 3 havo/vwo schreven zelf de stukje en leverden de foto's voor de pagina. Voor de pagina zoals die woensdag 7 januari 2015 in de Kollumer Courant staat, zie: http://www.dekrantvantoen.nl/vw/page.do?id=FKC-01-011-20150107&ed=00