Jelma Holwerda in Must Hoare Wie 't Seit

Blije - Jelma Holwerda-Douwes is verpleegkundige bij de jeugdgezondheidszorg in Dongeradeel en vervult daarnaast verschillende vrijwilligersfuncties in haar dorp Blije.

In de rubriek vertelt Jelma onder ander over het opstarten van het Heit & Mem koffiecafé dat eind 2014 in Dongeradeel van start is gegaan. ,,Ouders kunnen elkaar hier, met hun kinderen, ontmoeten en tips en adviezen uitwisselen. We hebben al een aantal leuke, gezellige en leerzame bijeenkomsten gehad. Iedere keer komt er een ander thema aan bod.'' Tijdens het laatste Heit & Mem koffiecafé was het thema Voorlezen. ,,Voorlezen niet alleen heel leuk is maar ook goed voor onder andere de taalontwikkeling, verbale communicatie, concentratie en fantasie. Het is dus goed om al op jonge leeftijd te beginnen met voorlezen.'' Voor de volledige rubriek, zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 27 februari.