Bevolkingsregisters Kollumerland c.a. online door crowdsourcingproject

Kollum - Story Folder: reg foto Bevolkingsregisters Kollumerland c.a.// // // //

KOLLUM - De bevolkingsregisters van de gemeente Kollumerland c.a. zijn online doorzoekbaar. Burgemeester Bearn Bilker van de gemeente Kollumerland c.a. plaatste de eerste gegevens donderdag 12 februari 2015 online in het gemeentehuis te Kollum. Hij zocht de gegevens op van Bernhardus Hopperus Buma die burgemeester was van de gemeente in de periode 1862 tot 1872. Daarnaast heeft de burgemeester twee vrijwilligers uit de gemeente in het zonnetje gezet die hebben meegeholpen met het indexeren van de registers. Ontsluiten erfgoed Kollumerland De bevolkingsregisters van Kollumerland zijn in het AlleFriezen project door vrijwilligers op VeleHanden ingevoerd. Burgemeester Bilker gaf op 23 april 2014 het startsein voor het ontsluiten van de bevolkingsregisters over de periode 1860 tot 1937 op VeleHanden. Op deze website voeren onafhankelijk van elkaar twee vrijwilligers dezelfde scan in, een derde (ervaren) vrijwilliger controleert de gegevens. Inmiddels zijn de bevolkingsregisters van Kollumerland in zijn geheel ingevoerd en gecontroleerd en openbaar gemaakt op de website AlleFriezen. Met de geïndexeerde gegevens kan gemakkelijk genealogisch onderzoek worden gedaan. Zo geven de bevolkingsregisters informatie over wie waar woonde en met wie, waar men vandaan kwam en naartoe ging, welk beroep men uitvoerde en of men kinderen had. Inzet vrijwilligers In korte tijd, circa negen maanden, zijn ruim 16.000 scans door een groep van meer dan 500 vrijwilligers ingevoerd en gecontroleerd. Dit betekent dat er nu gezocht kan worden op ruim 100.000 namen uit de gemeente Kollumerland op de website AlleFriezen. Sinds de start van het project AlleFriezen zijn twee inwoners vrijwilliger geworden en hebben actief meegewerkt om de gegevens zo snel mogelijk online te krijgen. Deze vrijwilligers, mevrouw Trudy Bosgraaf uit Kollum en mevrouw Trijntje de Groot uit Kollumerzwaag, werden gisteren in het zonnetje gezet door de burgemeester. AlleFriezen De website AlleFriezen.nl is een samenwerkingsverband waarin de Friese gemeenten, de provincie Fryslân, Tresoar, het Historisch Centrum Leeuwarden en het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland samenwerken om de scans van de Burgerlijke Stand en bevolkingsregisters gratis online te zetten. Om de registers echt toegankelijk te maken, moeten er nog indexgegevens aan worden toegevoegd. Voor het intypen van die honderdduizenden persoonsnamen roept AlleFriezen de hulp in van vrijwilligers op de website VeleHanden. VeleHanden De crowdsourcingwebsite VeleHanden.nl zet zich in om collecties van erfgoedinstellingen online doorzoekbaar en toegankelijk te maken, zodat een groot publiek er gebruik van kan maken. Vrijwilligers kunnen vanuit huis de bronnen indexeren, beschrijven, selecteren en koppelen. Wie mee wil helpen kan zich aanmelden op de site. Ervaring is niet nodig, wel passie voor het verleden.