Eerste leescoördinatoren ontvangen diploma

DOKKUM -  Sinds woensdagmiddag mogen acht leerkrachten van verschillende basisscholen uit de regio zich gecertificeerd leescoördinator noemen. In de bibliotheek volgden ze de cursus Open Boek.

De leescoördinatoren zullen op school meer eenheid in het leesonderwijs brengen. Onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch leren lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken. Voor die basisvoorwaarden zorgt de leescoördinator. Met één of twee leescoördinatoren op een basisschool is het leesbeleid goed geborgd. De leescoördinator werkt nauw samen met de leesconsulent van de bibliotheek. Bibliotheken Noord Fryslân streeft naar een Bibliotheek op school op elke school. Daarbij is de inzet van de leescoördinator onontbeerlijk. In de regio zijn er inmiddels meer dan 130 Bibliotheken op school. De eerste leescoördinatoren (zie foto) zijn Anja Swart, Karin Bergervoet, Hebelien Hiemstra, Tiety Bakker, Aukje Bosgraaf, Janneke Goodijk, Alet Hoeksma, Tineke Fokinga. // // // //