‘Holwerd aan Zee is impuls voor de regio’

Holwerd - Voor iedereen die het plan Holwerd aan Zee omarmt en roept dat het een mooi idee is en haalbaar lijkt, is de tijd van praten nu voorbij. Er moet op korte termijn een definitief voorontwerp komen en alleen op die manier kan Holwerd een oplossing bieden voor krimp in deze regio.

Dit was de boodschap van Marco Verbeek van Stichting Holwerd aan Zee maandagavond bij bespreking van de plannen aan een groot publiek. ’s Middags was in de nieuwe multifunctionele accommodatie een symposium en ’s avonds zat de zaal vol met nog weer eens 350 belangstellenden, met vooral veel dorpsbewoners. In het plan Holwerd aan Zee komt het dorp weer aan het water te liggen. Dit project moet gerealiseerd worden door een opening in de dijk, zodat er weer een rechtstreekse verbinding is met de Waddenzee. Cruciale onderdelen in het plan zijn het valmeer, de mogelijkheid om de kosten voor het baggeren flink te reduceren en het concept Hotel Holwerd met hotelkamers in verschillende panden kriskras door het historisch centrum zijn verspreid. Met het realiseren van een strand, een jachthaven en mogelijkheden voor watersport moet Holwerd meer toeristen trekken. Een nieuw kwelderlandschap met daarin terpen moet een uniek gebied vormen. Met het uitdiepen van de Holwerter Feart kan bovendien een verbinding worden gelegd met de Noordelijke Elfstedenvaarroute. De totale kosten van het project worden geschat op zo’n 177 miljoen euro, inclusief 28 miljoen voor beheer en onderhoud. Daarin zijn opgenomen een nieuwe dijk, een meer, de aanleg van een promenade, zes bruggen, nieuwe vaarwegen en een ontsluitingsweg van Holwerd naar de pier. De verwachting is dat er in de regio 6000 overnachtingsplaatsen voor toeristen kunnen worden gecreëerd. Volgens de initiatiefnemers is Holwerd aan Zee zo een impuls voor de hele regio, met recreatie en natuurbeleving voorop. Vooral ook de veerdam moet een vriendelijker karakter krijgen, werd duidelijk gemaakt. Volgens Joop Mulder van Oerol op Terschelling geeft het plan ook veel mogelijkheden voor cultuur langs de kust. Het plan zal ook geld opleveren, vooral ook met flinke een besparing op de baggerkosten voor de vaargeul naar Ameland. Maar de financiële haalbaarheid van Holwerd aan Zee blijft afhankelijk van de mate waarin enerzijds kosten kunnen worden bespaard op het baggeren van de vaargeul en anderzijds de toename van de opbrengsten uit recreatie en toerisme. Er moet nu eerst drie miljoen euro op tafel komen om de plannen verder door te rekenen. Zie ook de Nieuwe Dockumer Courant van woensdag 11 februari. Tekst en foto: Bram Buruma