Schapen weer naar binnen

TERNAARD -  Tijdens de winter periode worden de schapen van Van Sinderen uit Ternaard op stal gezet, hier krijgen rust, staan ze droog en kunnen aan het einde van de winter lammen zodat ze in maart/april weer naar buiten kunnen.

Om de schapen in de stal te krijgen moeten ze verplaatst worden, dit kan op twee manieren; in een veewagen of, zoals Van Sinderen al jaren doet, gewoon te lopen. Zo ook dit jaar, zaterdagochtend werd de kudde dampende schapen vanuit de Ternaarderpolder lopend naar de stal gebracht. Hans van Sinderen en Klaaske de Groot brachten samen met Atze, Johannes en Froukje en begeleid door hond Bas de 200 schapen via de Holwerterdyk naar de stal. Hier kunnen ze samen met nog 100 andere schapen rustig en droog lammen en in het voorjaar weer naar buiten. Het spektakel van de kudde schapen trekt ieder jaar weer veel kijkers naar de kant van de weg. Klik hier voor meer foto's: https://plus.google.com/photos/110182227367499146015/albums/6113029780461052529