Wethouders Noordoost Fryslân trekken warme trui aan

Dokkum/Kollum - Vrijdag 6 februari trekken de zes Noordoost Friese wethouders die duurzaamheid in de portefeuille hebben, een warme trui aan en zetten de verwarming lager. Hierdoor dragen zij hun steentje bij aan het besparen van energie op deze Warme Truiendag. Door de verwarming alleen al één graad lager te zetten, wordt zes procent energie bespaard en daarmee zes procent CO2 uitstoot.

Speciale truien De wethouders dragen vrijdag een speciale visserstrui van Waddenwol. ‘Visserstrui van waddenwol’ is een project van museum ’t Fiskershúske in Peasens Moddergat dat in het voorjaar van 2014 van start gegaan is. De aanleiding voor het breien en verkopen van deze visserstruien was een expositie in het museum over visserstruien die gedragen werden aan de Waddenzeekust. De (duurzame) wollen truien worden hand gebreid door vrijwilligers en hebben een patroon zoals dat in de truien van vissers uit Moddergat en Wierum gedragen werd. De wol komt van schapen die op de zeedijk in Wierum en Moddergat lopen. Greenchoice Warme Truiendag De Greenchoice Warme Truiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden. Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Duurzaamheid in Noordoost Fryslân In 2013 hebben de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Tytsjerksteradiel en Kollumerland c.a. samen met de provincie en het Wetterskip een duurzaamheidsvisie vastgesteld. Energiebesparing is een belangrijk thema binnen deze visie. De Warme Truiendag is een geschikt moment om hier nog eens bij stil te staan. De visie ‘Duurzaamheid in Noordoost Fryslân’ is te vinden op http://www.dwaande.nl/duurzaam