Specialisten: brede steun voor innovatieve Sionsberg

Dokkum - De specialisten van De Sionsberg ontvangen brede steun voor hun innovatieve plan voor een doorstart van het failliete ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de ontstane situatie en de plannen voor een ziekenhuis ‘nieuwe vorm’.

De huisartsen uit de omliggende gemeenten hebben hun gezamenlijke steun uitgesproken voor het plan van de specialisten. Ook de lokale politiek heeft zich achter het plan geschaard en het aantal steunbetuigingen van de inwoners van Noordoost Friesland loopt nu richting de 10.000. De huisartsen van Dongeradeel, Dantumadiel, Ferweradiel en Kollumerland schrijven in hun steunbetuiging: ‘het wegvallen van de basis klinische zorg, zoals die nu verleend wordt aan onze patiënten in ziekenhuis De Sionsberg, is onacceptabel in het licht van het geven van goede zorg.’ Als gevolg hiervan hebben de huisartsen zich genoodzaakt gezien in de nacht de huisartsenpost te sluiten. Hierdoor is de gehele regio verstoken van eerstelijnshulp – een in negatief opzicht unieke situatie in Nederland. Eén plus twee is anderhalf Jan Leendert Brouwer, cardioloog en voorzitter Medische Staf: ‘We zijn heel blij met de steun van de huisartsen. Die beperkt zich overigens niet alleen tot het uitspreken ervan; we zijn samen bezig een uniek concept te ontwikkelen voor De Sionsberg. Maatwerk voor de regio, gericht op de vergrijzende bevolking hier. Daadwerkelijke samenwerking tussen de eerste- (huisarts) en tweedelijn (ziekenhuis) dus. Alleen zo kan échte anderhalvelijnszorg ontstaan.’ Meer verwijzingen en patiënten Verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar ontvingen gisteren allemaal een brief waarin De Friesland zegt dat het teruglopend aantal patiënten de oorzaak van het faillissement was. Brouwer: ‘Ik heb van mensen gehoord dat zij die brief ervoeren alsof zij ‘de schuld van het faillissement kregen’. Wij herkennen ons ook niet in dat geschetste beeld. Bovendien spreken (bron)cijfers dat ook tegen: In 2014 zagen wij tot en met oktober 2,5% meer mensen op onze poliklinieken dan in 2013. En in het eerste kwartaal van 2014 steeg het aantal verwijzingen van huisartsen met meer dan 25%. Het aantal dagen dat mensen bij ons opgenomen lagen, daalde wel, maar dat lijkt me juist ook passen bij het soort ziekenhuis dat we zijn. Om daar nu op afgerekend te worden lijkt me verre van reëel.’