Ouders Burgerschool eisen vertrek Roobol-voorzitter Trees Galama

Dokkum - Vanmiddag om kwart over twaalf hebben leerlingen van de obs Burgerschool in Dokkum, samen met ouders en verzorgers een petitie aangeboden aan wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel. In de petitie eisen de ouders het vertrek van de voorzitter van het College van Bestuur van  Roobol, mevr. Trees Galama.

Op de zakelijke ouderavond van 20 november jl. kondigde directeur Germ de Vries van de O.B.S. Burgerschool in Dokkum zijn vertrek per 2 januari 2015, oftewel halverwege het schooljaar, aan. Vertrek ‘in goed onderling overleg’ werd het genoemd. Verontwaardiging, verdriet en ongeloof waren emoties die bij ouders, verzorgers en leerlingen om voorrang streden. Dit omdat meester Germ het hart van de Burgerschool is, waar alle kinderen ongeacht hun leerniveau welkom zijn. Hij heeft zich hard gemaakt voor Voltijds Hoogbegaafdheids Onderwijs. Dit type onderwijs werd ruim 4 jaar geleden tot ieders tevredenheid geïmplementeerd en waar de gemeente Dongeradeel voor het plegen van nieuwbouw van 2 lokalen bijna € 200.000,- in heeft geïnvesteerd. Kortom, een heel bijzondere school waar hij zo graag nog 4 jaar zou willen aanblijven. Alles bij elkaar voldoende reden om het vertrek ‘in goed onderling overleg’ in twijfel te trekken door een groep verontruste ouders, die vervolgens actie ondernam. Op een door Roobol belegde informatieavond op dinsdag 2 december jl. zegden meer dan 200 ouders/verzorgers hun vertrouwen op in de directeur-bestuurder van stichting Roobol. Redenen: er is geen vertrouwen in de uitleg over het zogenaamde in goed onderling overleg tot stand gekomen vertrek van Germ de Vries. Het vertrek wordt door de ouders gezien als gedwongen, omdat Germ de Vries en mevr. Galama het op details niet eens zijn over de uitvoering van het beleidsplan. “Mevr. Galama zegt expliciet dat er geen sprake is van disfunctioneren van de directeur. De ouders zijn unaniem bijzonder tevreden over de identiteit van de Burgerschool en het goede onderwijsklimaat. Hierin is de rol van meester Germ onmiskenbaar groot. Er is geen vertrouwen in de intenties van mevr. Galama ten opzichte van de toekomst van de Burgerschool.  Ook heeft mevr. Galama meerdere malen nagelaten haar besluiten af te stemmen met de MR van de Burgerschool”, aldus de actievoerende ouders in een gezmenlijke verklaring. Daarom willen de ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij de Burgerschool in Dokkum dat de directeur-bestuurder van Stichting Roobol haar functie per direct neerlegt en niet meer werkzaam zal zijn binnen Roobol. Om dit te onderstrepen wordt vanmiddag op De Zijl bij het gemeentehuis in Dokkum een petitie waarin het vertrek van mevr. Galama wordt geëist  aangeboden door de kinderen van de Burgerschool, ouders/verzorgers en een ieder die de Burgerschool een warm hart toedraagt. Wethouder Pytsje de Graaf nam de petitie in ontvangst nemen, omdat Willie van der Galiën, voorzitter van de raad van toezicht van Roobol had laten weten niet aanwezig te zullen zijn.  FOTO’S JAN VAN EMPEL