Actiegroep Red De Sionsberg achter plan specialisten

Dokkum - DEN HAAG - De Actiegroep Red De Sionsberg heeft woensdag een verklaring voorgelezen en overhandigd aan de vaste kamercommissie VWS, voorafgaande aan het debat over het voortbestaan van streekziekenhuis De Sionsberg in Dokkum.

De actiegroep was met zo'n honderd bezorgde inwoners uit de regio met twee bussen naar Den Haag gereisd om het doorstartplan van de specialisten te steunen.
De actiegroep verzet zich tegen het statement om de klinische zorg in De Sionsberg een nieuw leven in te blazen vanwege de ‘te grote regisserende rol' die aan De Friesland (Achmea) Zorgverzekeraar wordt toebedeeld. De actiegroep trekt de onafhankelijkheid van Zorgbelang Fryslân in twijfel, aangezien deze organisatie door De Friesland wordt gefaciliteerd. De actievoerders vinden dat De Friesland door haar monopoliepositie te veel macht heeft. De actiegroep heeft het plan van de medisch specialisten omarmd en ondertekend omdat ‘zij op het gebied van de ziekenzorg de ervaringsdeskundigen in het veld zijn'. Dit aspect komt volgens hen te weinig naar voren in het statement. ,,De gestelde kaders van De Friesland (Achmea) moeten van tafel, omdat ze beklemmend werken in de open discussie over het zorglandschap. We kiezen voor het behoud van de zorg dichtbij. We willen dat in elk plattelandsgebied en dus ook in Noordoost Friesland, Noordwest Groningen en de Waddeneilanden de voorzieningen op niveau blijven om een voortgaande uitholling van de zorg in de plattelandsregio's te voorkomen'', aldus secretaris Gerus Cornelissen van de Actiegroep Red De Sionsberg.