Riskante operatie moet toren én kerk van Hegebeintum redden

Hegebeintum - De toren van Hegebeintum staat zeven centimeter uit het lood. Dat blijft zo, ook als de toren uit 1717 volgend jaar op een betonnen tafel met 15 poten van zo'n 15 meter komt te staan. De scheve toren illustreert dan een letterlijk bewogen historie.

Een riskante reddingsoperatie moet er begin volgend jaar voor zorgen dat de toren op de hoogte terp van Nederland niet meer wiebelt en er geen instortingsgevaar meer bestaat. Dat is noodzakelijk omdat de toren van Hegebeintum al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw beweegt en inmiddels al bijna los staat van de kerk. Belangrijkste oorzaak lijkt het uitzakken van de terp onder de kerk. Dit is het gevolg van afgravingen eind negentiende eeuw, toen de vruchtbare terpgrond werd verhandeld. Mogelijk tellen ook verlaging van de grondwaterstand en aardgasboring van de NAM bij Blije mee. Voor een uitgebreid verhaal over de hoogste terp van Fryslân, zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 5 december. Tekst en foto's: Bram Buruma