Start werkgroep 'Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden'

Feanwâlden - De Vereniging van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de ouderenzorg in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl. Daarom is de werkgroep ‘Toekomst Ouderenzorg Feanwâlden’ opgericht.

Nu het faillissement van de Pasana zorggroep is uitgesproken, vindt de werkgroep dat vooral De Friesland Zorgverzekeraar richting kan geven aan een strategie, waarbij in eigen dorp voorzieningen voor ouderen zijn en blijven. Samen met de curator kan De Friesland Zorgverzekeraar op zoek gaan naar partners die deze strategie in hun beleid hebben. De werkgroep is van mening dat naast Talma Hûs ook Talma Hoeve moet blijven bestaan. Er is een brief geschreven naar De Friesland Zorgverzekeraar met het verzoek voor overleg. De werkgroep waardeert het dat De Friesland Zorgverzekeraar de stichting ‘Continuïteit Zorgverlening Friesland’ inmiddels heeft opgericht om op korte termijn de ouderenzorg in Feanwâlden te garanderen.