Werkgroep ouderenzorg Ternaard kiest voor Idesta

Ternaard - Ternaard heeft een Werkgroep Ouderenzorg opgericht. De werkgroep bestaat uit leden van plaatselijk belang, kerkelijke gemeente, ondernemers vereniging en medewerksters uit het verzorgingshuis.

Deze werkgroep is zich terdege bewust van de veranderingen die er in de zorg aan staan te komen en vindt het daarom extra jammer dat het faillissement van Zorggroep Pasana en de koerswijziging in de gezondheidszorg nu samenvallen. Aan de andere kant ziet de werkgroep ook vele nieuwe kansen voor met name de ouderenzorg op het platteland. Het bestaande mag dan deels gaan verdwijnen, het nieuwe opent perspectief voor een andere, zo mogelijk nog betere manier van zorgverlening. Idesta Zorggroep Door de mogelijke overname van een grote zorgaanbieder als Kwadrant, verwacht de werkgroep dat de ouderenzorg uit Ternaard gaat verdwijnen. Deze visie is gebaseerd op het voornemen van Pasana om het verzorgingshuis Spiker te gaan sluiten, en daarnaast op de steeds grotere leegstand in verzorgingshuizen elders. Dit zou voldoende reden kunnen zijn om bewoners uit Spiker naar elders over te plaatsen. Daarom is de werkgroep op zoek gegaan naar alternatieven, en is zodoende uitgekomen bij de Idesta Zorggroep in Stiens. Het concept van Idesta wordt gezien als de ideale vorm van ouderenzorg voor kleine kernen op het platteland. Zorgverlening waarbij een zichzelf verrijkend management wordt uitgesloten. De Idesta groep heeft inmiddels aan de curator laten weten mogelijkheden te zien voor de overname van de ouderenzorg in Ternaard. Tevens is er overleg met een serieuze investeerder welke bereid is om de toekomstige ouderenzorg in Ternaard mogelijk te maken. Bijeenkomst Inmiddels heeft de werkgroep in een brief aan de curator laten weten een voorkeur te willen uitspreken voor de Idesta Zorgroep, als overname partij voor het zorgcentrum Spiker in Ternaard.  Zij hebben de curator verzocht hun voorkeur in de besluitvorming te laten meewegen. Vandaag is er een bijeenkomst, georganiseerd door curatoren en UWV Werkbedrijf, voor de medewerkers van het failliete Pasana/Sionsberg.