Gereformeerde kerk in Holwerd wordt Waddenbelevingscentrum

Holwerd - Begin december is de verbouw van start gegaan van de oude Gereformeerde kerk in Holwerd tot een Waddenbelevingscentrum.

Het Waddenbelevingscentrum is een onderdeel van de Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd. De enthousiaste initiatiefnemers uit Holwerd zijn al jaren bezig om dit project van de grond te krijgen, de subsidie is deels binnen, maar de middelen zijn te beperkt om alles te realiseren wat de inrichtingsgroep zou willen laten zien, naar aanvullende subsidie en sponsors wordt nog gezocht. Winkeltje, koffiehoek en kunstenaars In het Belevingscentrum komt een groot diorama van de kwelder en het wad, er komt een winkeltje met onder andere waddensouvenirs en streekproducten, een koffiehoek en een galerie met waddenkunst van plaatselijke kunstenaars. Wad- en kwelderexcursies Het bedoeling dat er echt wat te beleven valt in het centrum. Er komen zeeaquaria met een belevingsbak, de informatie over de flora en fauna van wad en kwelder zal op een interactieve manier worden uitgelegd, tevens komt er informatie over de landaanwinning. Vanuit het centrum worden wad- en kwelderexcursies georganiseerd voor groot en klein. Het centrum richt zich op gezinnen, schoolkinderen, toeristen en wadlopers. Samenwerking Voor de website, vormgeving en de PR gaan studenten van Hogeschool Stenden assisteren en voor de inrichting op het gebied van natuur- en milieu-educatie worden studenten voor Kust en Zee-management van Hogeschool Van Hal-Larenstein ingeschakeld. Het Waddenbelevingscentrum wil gaan samen werken met diverse organisaties op het gebied van Natuur-en Milieu o.a de Waddenvereniging, NME- centrum de Klyster en met diverse regionale musea zoals museum het `t Fiskerhúske, Natuurmuseum Leeuwarden, Natuurmuseum Ameland en Natuurmuseum Bruinenberg in Zwaagwesteinde en met diverse wadlooporganisaties. 1 mei 2015 open Het Waddenbelevingscentrum hoopt voor Holwerd een centrum te worden van en voor het dorp, zodat er in het dorp echt iets te beleven valt. Het is de bedoeling om op 1 mei 2015 open te gaan , maar voor die tijd moet er nog een berg werk worden verzet door de vrijwilligers. Er zijn nog een veel spullen nodig voor de keukeninrichting, de koffiehoek, we zoeken ook nog naar opgezette (wad)vogels, wad-vondsten en oude visnetten en fuiken. Vrijwilligers gezocht De initiatiefnemers  zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen met de verbouw, inrichting en naar mensen die ons kunnen helpen met de financiële administratie, met het onderhoud van de zeeaquaria, mensen die mooie verhalen kunnen vertellen, rondleidingen kunnen geven, wadgidsen enz. Wie een steentje wil bijdragen aan dit mooie project in Holwerd kan zich aanmelden bij Maja Geluk 06-30715361 Meer informatie is te vinden op de Facebook pagina “waddenbelevingscentrum Holwerd” en op Holwerd Online.