Wethouder De Graaf gaat bemiddelen in conflict Burgerschool Dokkum

DOKKUM - In het conflict op de Burgerschool in Dokkum gaat wethouder Pytsje De Graaf van de gemeente Dongeradeel bemiddelen .

Dat was de uitkomst na het inspreken van een aantal ouders van obs Burgerschool in Dokkum tijdens de raadscommissie ‘Mienskip en Middels’ donderdagavond. De beide ouders waren goed voorbereid en gebruikten zware woorden om hun ongenoegen uit te spreken over het plotselinge vertrek van directeur Germ de Vries.

Niet capabel

Volgens de ouders is verantwoordelijk bestuurder Trees Galama niet capabel voor haar functie en heeft ook de gemeente Dongeradeel hierin een verantwoordelijkheid. De ouders proberen de bestuurder ook te bewegen om zelf op te stappen. Op een ouderavond eerder deze week kwam nadrukkelijk naar voren dat het vertrouwen in het Roobol-bestuur volledig verdwenen is.

Beste optie

Volgens wethouder De Graaf zijn er wel diverse mogelijkheden om in te grijpen, maar is bemiddeling eerst de beste optie. De gemeente zou er zelfs voor kunnen kiezen om de verantwoordelijke stichting te ontbinden.

Zwaar middel

Voordat zo’n zwaar middel wordt ingezet, wil De Graaf de aantijgingen van de ouders van de Burgerschool eerst verder onderzoeken. Die beweren dat er inmiddels sprake is van onbehoorlijk bestuur bij stichting Roobol. Zo zou de Raad van Toezicht zonder de juiste toestemming zijn benoemd.