Meerderheid raad Dongeradeel wil ambtsgebed afschaffen

DOKKUM - Een meerderheid van de gemeenteraad van Dongeradeel wil het ambtsgebed voorafgaand aan de maandelijkse raadsvergaderingen afschaffen.

Dat bleek donderdagavond tijdens de raadscommissie 'Mienskip en Middels' in de gemeente Dongeradeel. Coalitiepartijen CDA en de ChristenUnie zijn voorstander van het ambtsgebed, maar kregen geen steun van partner FNP. Die partij voegde zich bij de VVD, PvdA en Algemeen Belang Dongeradeel. Ook voor het alternatief van Dongeradeel Sociaal om per toerbeurt een alternatieve opening van de raadsvergadering te zorgen voelde de FNP niet.

Teleurgesteld

Hoewel het definitieve besluit voor de afschaffing van het ambtsgebed nog moet volgen, was het signaal van de verschillende partijen voor fractievoorzitter Esther Hanemaaijer (CDA) voldoende om teleurgesteld te zijn. ,,Ik vind het heel erg jammer dat we zoiets waardevols verliezen”, aldus Hanemaaijer.

Traditie

Het CDA hechte naar eigen zeggen niet alleen aan het gebed, maar ook aan de traditie. Rein Ferwerda stond ook pal voor het ambtsgebed. ,,Wy skamje ûs der net foar”, aldus de voorman van de ChristenUnie. ,,Foar ûs is it ek mear as in tradysje”, aldus Ferwerda. De beide partijen kregen van coalitiepartner echter geen steun. VVD, Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) en de PvdA hadden veel respect voor de keuze van andere partijen, maar zijn wel voorstander van afschaffing van het gebed.

‘Zonder beleving’

Burgemeester Marga Waanders spreekt voorafgaand aan iedere raadsvergadering het gebed uit. Volgens een aantal partijen deed ze dit soms ‘zonder beleving’ en is dat een van de redenen voor het afschaffen van het gebed. Waanders reageerde donderdagavond ook. ,,Ik vind het erg jammer dat ik hier – voor het eerst – hoor dat ik het zonder beleving voorlees”, aldus de burgemeester. De FNP sprak donderdagavond nogmaals uit dat de partij het ambtsgebed niet meer bij de moderne tijd vindt passen. Het onderwerp is in het coalitieakkoord ook niet genoemd, maar bleef een vrije kwestie.

De Herberg

De rol van de FNP is overigens opmerkelijk. Woordvoerder Lolke Folkertsma heeft een actieve rol binnen de kerk. Mede door die invloed kwam er voor de verkiezingen een vlag bij kerk De Herberg in Dokkum te hangen en kreeg FNP-wethouder een column in kerkblad ‘Geandewei’.