Informatieavonden over het nieuwe agrarische natuurbeheer

BURGUM - Met drie bijeenkomsten in Burgum, Wâlterswâld en Kootstertile wil de vereniging Noardlik Fryske Wâlden idereen voorbereiden op het nieuwe agrarisch natuurbeheer.

Het nieuwe beheer dat in 2016 ingaat, is gericht op het vergroten van de biodiversiteit. Agrarische gronden kunnen een dienst leveren voor diverse fauna soorten. Dat levert voor veel veehouders vragen op. Ligt uw bedrijf/ land in een leefgebied waar agrarisch natuurbeheer mogelijk is? Met welke pakketten kunt u deelnemen? Past dat binnen uw bedrijfsvoering? Op die vragen wil de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) ingaan tijdens drie gelijke informatiebijeenkomsten. Alle leden van de bij de koepelvereniging aangesloten agrarische natuurverenigingen zijn hiervoor uitgenodigd. ,,Maar ook niet-leden in Noordoost-Fryslân die vanaf 2016 aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen doen zijn van harte welkom”, zegt NFW-voorzitter Attje Meekma. Het lijkt nog ver weg, maar voor het nieuwe agrarische natuurbeheer dat over ruim een jaar ingaat moet al begin 2015 worden ingetekend. De NFW wil leden en niet-leden bijpraten over de gewijzigde aanpak, de planning en de mogelijkheden. ,,Wij willen iedereen graag informeren over de inhoud. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. De bijeenkomsten zijn op 11 december in de Pleats te Burgum, op 16 december bij de Nije Warf te Walterswâld en op 18 december in It Tillehûs te Kootstertille. De zaal is open vanaf 19.45 uur en er wordt om 20.00 uur gestart.”